UNIQUE MON KARMA Triumfo arka

10/11/2021

D. O. B. 2021-11-10


MANO IMPERATORIUS BOUCHERON GOLD ♥

ROYAL ONE’N’ONLY TRIUMFO ARKA

PEDIGREE