Dresuotojo užrašai

01/08/2009

Jelena Maksimenko

 DRESUOTOJO UŽRAŠAI. II DALIS. KOMANDOS ‘PAS MANE’ IR ‘SĖDĖT’. NESĖKMIŲ PRIEŽASTYS

Grįžkime prie Jūsų augintinio auklėjimo, apie kurį kalbėjome straipsnyje „Pirmosios dienos naujuose namuose ir auklėjimo ypatumai“. Jau antrą dieną mažylis žino savo vardą ir bėga pas Jus, Jums pašaukus. Jei norite, kad šuniukas ateitų pagal komandą, tai prie vardo pridurkite komandą ‘pas mane’.

Tai linksma ir gera komanda. Mažylis, išgirdęs ją, privalo žinoti, jog jį šaukia, kad duotų ką nors skanaus ar pakasytų už ausyčių, ar pažaistų su juo ir mylimu žaisliuku, ar kad su mylimu šeimininku eis pasivaikščioti. Šią komandą pirmiausia mokinkite namie. Iš pradžių komanda duodama kartu su vardu, vėliau – viena, linksmu, kviečiančiu balsu. Visada paskatinkite mažylį už įvykdytą komandą ir niekada nebauskite jo, net jei priėjo ne iš karto. Jei davėte komandą, o šuniukas neatkreipė į ją dėmesio, pasistenkite atkreipti jo dėmesį, pvz. suplokite delnais ar sužvanginkite ką nors, o kai pasieksite savo, bėkite nuo šuniuko, tuo pačiu pasakydami ‘pas mane’. Kai šuniukas gerai vykdo komandą namie, pamokas perkelkite į lauką, bet pirmiausia ten, kur mažai išorinių dirgiklių. Lauke galima mokinti ir kitu būdu. Paprašykit savo padėjėjo palaikyti šuniuką už pavadėlio, o patys pasitraukite nuo jo, sakykim, 10 metrų ir duokite komandą ‘pas mane’, tuo pačiu vis dar bėgdami nuo jo. Taip Jūs mokinate greitai pribėgti pagal komandą, bet bėkite taip, kad šuniukas greitai pavytų Jus. Prieš treniruotę leiskite šuniukui atlikti gamtinius reikalus ir pažaisti, o kai pajausite, jog jis nuleido garą ir yra pasiruošęs prie Jūsų prieiti, duokite komandą ‘pas mane’. Jei jis nepriėjo prie Jūsų pabėkite nuo jo šaukdami, o kai jis pasivys, būtinai apdovanokite kąsneliu, paglostykite ar pažaiskite su mylimu žaisliuku, jei šuniukas nenori glostymų, kas būna labai retai. Nepamirškite, kad dabar Jūsų kišenės turi būti pilnos skanėstų. Jei nenorite, kad išsitepliotų rūbai, įsisiūkite celofanines kišenes, tai patogiau nei minkštas maišelis ar naudokite specialius prisegamus krepšelius skanėstams susidėti.

Neduokite jokių komandų, jei nesate įsitikinę, jog mažylis iš karto ją įvykdys, o tai gali nutikti, jei jis įsijautęs į žaidimus su gentainiais ir jam labiau norisi žaisti toliau, nei bendrauti su Jumis. Prisiminkite, kad šuniukai tik vaikai. Niekada nebėkite paskui šuniuką, jei jis neprieina, jis tai gali suprasti kaip žaidimą ir erzins Jus bėgdamas nuo Jūsų ar išgirdęs Jūsų susijaudinusį rėkimą, išsigąs ir taip pat trauksis nu jūsų, bijodamas baudimo.

Kaip padaryti, kad neklaužada prieitų prie Jūsų? Pabandykite atkreipti jo dėmesį numesdami mažą indelį nuo kremo su viduje įdėtu mažu akmenėliu, kuris viduje subarškės, geriausiai tinka metalinė dėžutė nuo batų tepalo. Net jei ir pataikysite į šuniuką, jam niekuo nepakenksite. Jis net nesupras, kas jį nubaudė ir bėgs pas Jus ieškoti paguodos. Jei ir tai nesuveiks, paprašykite draugų, kad jie piktai suriktų ir užsimotų ant neklaužados. Kraštutiniu atveju, galima net lengvai jam užduoti per užpakaliuką. O Jums tuo metu priklauso šaukti jį meiliu balsu ir apsimesti, kad bėgate nuo jo. Šuniukas supras, kad niekas kitas, išskyrus „mamą“ ar „tėtį“, jo nemyli, o kitiems jis nepatinka, tad bėgs užuojautos ieškoti pas Jus.

Yra dar vienas būdas, bet jis veikia tik tada, kai šuniukas supranta komandą ‘sėdėt’ ar ‘gulėt’. Jūs duodate vieną iš šių komandų, o kai šuniukas ją įvykdo, ramiai prieinate, pagiriate šuniuką ir pasiimate jį už pavadėlio.

Komandą ‘pas mane’ duokite kelis kartus per pasivaikščiojimą. Kai prieis, prisekite pavadėlį ir truputį paeikite, vėliau vėl paleiskite, duodami komandą ‘laisvai’. Jei po komandos ‘pas mane’ iš karto einate namo, tai mūsų mažieji protinguoliai greitai susipras ir nenorės pas Jus ateiti, nes pasivaikščiojimų visada per mažai ir namo eiti nesinori.

Kartu su komanda ‘pas mane’ šuniuką reikia išmokinti ir komandos ‘sėdėt’. Šuniukas priėjęs prie Jūsų turi atsisėsti prieš Jus ar prie kairės kojos. Viską, kas nauja, iš pradžių mokinama namie. Pasišaukit šuniuką ir sukomanduokit ‘sėdėt’, viena ranka prilaikydami už antkaklio, lengvai tempiant šiek tiek į viršų ir atgal. Tuo pačiu kita ranka spaudžiant kryžmenį, priverčiant šuniuką atsisėsti. Stebėkite, kad mažylis sėstųsi teisingai, negriūdamas ant šono, kad nepriprastų sėdėti netaisyklingai, kas mažina taškus. Dar viena plonybė. Pasistenkite, kad sėsdamas šuniukas priekines kojas patrauktų po savimi, lyg padarydamas pusę žingsnio atgal, o ne į priekį. Tai bus svarbu ateityje, kad šuo vykdydamas komandų rinkinį (‘sėdėt’, ‘stovėt’, ‘gulėt’) nepajudėtų iš vietos pirmyn.

Tai nėra įgimti judesiai šuniui – sėsti pajudant atgal, tai ir yra dresūra. Lengviau išvengti klaidų, nei jas vėliau taisyti.

Štai, su Jūsų pagalba šuniukas atsisėdo taisyklingai. Pagirkite jį, duokite skanėstą, bet stebėkite, kad tuo metu jis nepakeistų pozos, tokiu atveju bus taip, kad Jūs jį pagyrėte ne už teisingai įvykdytą komandą, o už nepaklusimą. Tegul šuniukas nors sekundę pasėdi, o nueiti jis gali tik po Jūsų leidimo. Su komandos ‘sėdėt’ išlaikymu dirbama palaipsniui, todėl, kad šuniukas fiziologiškai dar negali ilgą laiką nekeisti pozos ir likti vietoje. Pradėkite nuo 1 sekundės išlaikymo ir iki 6 mėn. siekite 30 sekundžių, taip pat ir su kitoms rinkinio komandomis.

Yra dar vienas pasodinimo būdas. Viena ranka virš šuniuko galvos laikykite skanėsto gabalėlį, tik ne per aukštai, kad jis nepabandytų pasiekti jį atsistojęs ant užpakalinių kojų ir nuveskite jį už pakaušio, tuo pačiu metu kita ranka spausdami kryžmenį, versdami sėsti, neleisdami paeiti į priekį, o tai padaryti jam bus nepatogu, nes skanėstą taip pat traukiate atgal. Visa tai darydami, nepamirškite duoti komandos ‘sėdėt’ ir, kai ji bus įvykdyta, iš karto atiduokit skanėstą. Ši komanda nesukelia niekam sunkumų. Tai jau prievartinė komanda ir duodama aiškiu, tvirtu balsu.

Atkreipkite dėmesį, kad labai svarbi balso intonacija, duodant aprašytas komandas. Šuniuką girti visada reikia meiliu, linksmu balsu, tokiu, kokiu jį šaukiate pas save.

Kai šuniukas gerai vykdo komandą ‘sėdėt’, galite nuo jo pasitraukti ir vėl sugrįžti. Taip pradedama dirbti su išlaikymu.

Palaipsniui atstumas tarp Jūsų turi didėti. Pasitraukimas po truputį didinamas iki 10 metrų. Išlaikymo galima išmokti ir kitu būdu. Pagal komandą pasodinkite šuniuką ir apeikite jį ratu. Stebėkite, kad šuniukas nekeistų padėties. Pataisykite jį, jeigu jis apsisuko paskui Jus ir kartokite tol, kol jis atliks viską teisingai. Palaipsniui rato diametras didinamas, judėjimo greitį taip pat reikia kaitalioti. Nepamirškite skatinimo. Išlaikymo taip pat mokoma ir su kitomis komandomis, apie kurias pakalbėsime vėliau.

 

 Originalas